MENU

Pambansang Pagsasanay sa Paghahayupan

Ang Pambansang pagsasanay sa Paghahayupan ay isang web-based portal na naglalaman ng iba't ibang impormasyon at IEC Materials na may kinalaman sa industriya ng paghahayupan. Ito ay inilaan upang matulungan ang mga pribadong grupo o indibidwal na magkaroon ng sapat at tamang kaalaman sa larangan ng paghahayupan.

UREA MOLASSES MINERAL BLOCK (UMMB)

UREA MOLASSES MINERAL BLOCK (UMMB)

Forage and Pasture

Forage and Pasture

Artificial Insemination

Artificial Insemination

Biogas Technology

Biogas Technology

Baboy

Baboy

Manok

Manok

Itik

Itik

Bubuyog

Bubuyog

Kuneho

Kuneho

Kambing

Kambing

Baka

Baka

Kalabaw

Kalabaw