Proyekto ng BAI at PSAU, Matagumpay na Naisagawa

Quezon City, November 26, 2018 – Pinakita ni Dr. Niel C. Tanquilut, Propesor ng College of Veterinary Medicine, Pampanga State Agricultural University (PSAU), kay Dr. Ronnie D. Domingo, OIC Director ng Bureau of Animal Industry (BAI) and mga materyales sa impormasyon ukol sa biosecurity at kampanya laban sa birdflu na isa sa mga naging produkto ng proyekto ng dalawang ahensiya. Ang mga nasabing materyales ay magagamit sa kampanya laban sa birdflu at magsisilbing gabay sa mga magmamanok kung saan naipaloob ang “Sampung utos ng biosecurity”. May posters, flyers, tshirts, at mga pamaypay na magagamit para sa iba’t ibang aktibidad na naglalayon na mapalaganap ang kaalaman laban sa birdflu at paano ito maiiwasan. Ang pangwakas na ulat ng proyekto ay isinumite na rin ng PSAU sa BAI para sa kumpletong dokumentasyon. ### (Dr. Maria Glofezita O. Lagayan)

PSAU